Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR) este operator de date cu caracter personal nr. 31362 inregistrat la A.N.S.P.D.C.P., in conformitate cu Legea nr. 677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, reprezentantilor/imputernicitilor societatilor comerciale se face in conformitate cu cerintele dictate de Ordinul nr. 52/2002. Transmiterea de catre dvs. a unei cereri de inregistrare/reinnoire certificat digital in scopul implementarii si operarii sistemelor informatice si de comunicatii ce furnizeaza servicii destinate guvernarii prin mijloace electronice constituie totodata si acceptul dvs. implicit in vederea furnizarii de date cu caracter personal. Refuzul dvs. cu privire la furnizarea de date cu caracter personal va trebui sa fie expres si va avea drept consecinta neprocesarea cererii dvs.. Va puteti exercita drepturile de acces, de interventie si de opozitie in conditiile Legii nr. 677/2001, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, trimisa pe adresa agentiei.